Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2015

onsen
17:05
7612 1fb4 390
rrrrr

April 06 2015

onsen
12:48
Miłość jest wtedy gdy chcesz go zabić ale ciągle odkładasz to na jutro.
— N.N.
Reposted fromalkor alkor viaemouse emouse
onsen
12:47
2733 de91 390
Reposted fromflesz flesz viaemouse emouse
12:43
6997 b692 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaemouse emouse
onsen
12:43
4867 2685 390
Reposted fromcaraseen caraseen viaemouse emouse
onsen
12:43
Wiem, że jestem chodzącą sprzecznością.
— Papa Roach
onsen
12:42
4049 6eba 390
Reposted fromdetox detox viaemouse emouse
onsen
12:42
Ian Curtis
Reposted fromabstractLoops abstractLoops viaemouse emouse
onsen
12:42
Reposted fromcouples couples viaemouse emouse
12:41
4214 f8c7 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaemouse emouse

April 01 2015

onsen
21:09

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne.

— pokolenie ikea
Reposted fromdecepcion decepcion viaMaybeJustDumb MaybeJustDumb
onsen
21:08
21:08
21:07
onsen
21:07
onsen
21:07
onsen
21:06
21:06
8215 043b 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viablackandwhite blackandwhite
onsen
19:46
1404 439b 390
onsen
19:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl